Hoofdsponsor Oranjehotel Leeuwarden

Club van 50

Bouwbedrijf Hiemstra

Akkerbouwbedrijf Dokter

Albert de Vries   

Andre de Jong Harlingen

Ate Bylsma

Autobedrijf
Henk de Jong

Boomzorg Fryslân

Broekens Mechanisatie

Daan Schilderwerken Welsryp

De Boer Transport  Menaam

Gebroeders Huizinga

Gerrit Monsma

J.H. Kiestra van Lil

Jelle en Loeki Velsma

Koelhuis Vogels

Kolthof Hoveniers Húns

Kornelis Vegelin
Duitsland

Miedema en Zijlstra GWW Service

MTS van der Zee-de Jong

Nesta Shipping Harlingen

NPI plastics

Piet Haarsma Mollenvanger

Rinse Bleeker
Tytsjerk

Rienk's Tweewielercentrum

S&T Tesselaarsschapen Firdgum

Spar Franeker

Theo van der Walt Pietersbierum

Sybren van der Zwaag

Timmerbedrijf
W.J. Reitsma

Zwart Machines

Niek Feenstra
Peins

DEM
Leeuwarden

H.D. de Vries Minnertsga

Melkveehouderij van der Burg

Snackbar de Babbel

Dijkstra Machine Reparatie  Menaam

Ronald van Vliet

Theo Draijer

Shiatsupraktijk Trijntje Rinsma

Asbestinventarsatie Noordenbos

Leendert Looijenga

Duco Westerhof

Van Tuinen Tuinservice Berlikum

Schilderbedrijf Walda Minnertsga

Gerlof en Teatske Bleeker Minnertsga

Positief Boekhouden
Menaam

Wapen van Barradeel

Tjerk en Wietske Greijdanus-Broersma

Erik Seerden
Koehoal

Ameland 2005

Willem Heeringa

Trinus Jan van der Kuur

Hiawatha

Pieter Vogels

Harm & Akkelien de Vries
Manege de Waadhoeke

Mts Andringa
Easterbierrum

Jacob en Ingrid Terpstra

Klaas de Vries
Portugal

Mts Van der Schaar

Jan Gerrit Monsma

Keurslager Schreiber St. Annaparochie

Reitsma Reclame
Bitgum

Gerlof Bleeker
Oudega (Sm)

Klaas Tigchelaar
Wijnaldum

Mijno van Dijk Mechanisatie
St. Annaparochie

Joh. Jensma Timmerbedrijf
Minnertsga

Meemakers Video en Animatiestudio
Franeker

Waadhin B.V.

Geert's Autobedrijf
Firdgum


Navis Shipmanagement
Harlingen

Anne van der Meer
Pietersbierum

Cornelis Jensma

Doet Draijer Terpstra


Jisk Houtsma en Debbie van der Wal

Atze en Corrie Hempenius

Kaatsbalsponsoren


• Age Sikko Dijkstra – Tzummarum
• Ameland 2005 – Sexbierum
• B. van Dijk Volberda – Tzummarum
• Beauty in Balance – Tzummarum
• Doet Draijer – Tzummarum
• Duco Westerhof – Tzummarum
• Familie Vogels – Firdgum
• Erik Vellinga – Breinsteinveien (Noorwegen)
• Mevr. Oosterbaan – Tzummarum
• Jaap Vellinga – Harlignen
• Jan van der Schoot – Sexbierum
• Jetse Heeringa – Tzummarum
• Kees Vellinga – Guilow (Duitsland)
• Klaas Vellinga – Nietap
• Leo Vogels – Firdgum
• Lieuwe Heeringa – Tzummarum
• Metsje Terpstra – Tzummarum
• Pieter Heeringa – Tzummarum
• Pieter Vogels – Firdgum
• Reinoud Monsma – Tzummarum
• Ronald van Vliet – Tzummarum
• Tjitte Bonnema – Tzummarum
• Veehandel Dijkstra – Beetgumermolen
• Wayne Cuttress – Tzummarum
• Wotex Interieur – Tzummarum
• Siebren van der Zwaag - Tzummarum
. Emma van der Schoot - Tzummarum