Voorlopige Agenda 2023

27

augustus

2023

12.00 uur

Kaatsen Firdgum Hâld Moed

locatie

Veld midden in Firdgum


9

September

2023

19.00 uur

Pearkekeatsen by Night

locatie

Kaatsveld