09-09-2023 Nachtkeatsen

30-08-2023 Keatsparty Furdgum
Goede wijn behoeft geen krans, mar ús nestor Siebren van der Zwaag wie der oh sa wiis mei. Tegearre mei syn maat Ramon Hoogerhuis pakte hy snein de winst yn Furdgum. Lokwinske mannen!

27-08-2023 Aismapartij Bitgum
2e prijs Willem Heeringa, Peter van Zuiden, Gerben de Boer

28-07-2023 Federatie Frjentsjerteradiel in Achlum
1e prijs Timo de Vries en maat Jelke Sybesma uit Easterein
1e prijs Verliezersronde Senne Bett Monsma

16-07-2023 Jubilieumpartij Federatie Barradeel 100 jaar
Pupillen
meisjes 1e prijs: Senne Bett Monsma, Elin Talsma, Wietske Huizinga
Welpen
1e prijs: Timo de Vries, Hielke Huizinga, Jaysen Zijlstra
Klik hier voor alle uitslagen

14-07-2023 Federatie Harlingen
2e prijs voor Imco Jensma en Senne Bett Monsma
2e prijs Jaysen Zijlstra

08-07-2023 Strjitkeatsen


30-06-2023 Federatie Barradeel in St. Jacobiparochie
Klik hier voor alle uitslagen

Kaatskamp 2023

17-06-2023 Mark Reitsma wint als eenling voor Sexbierum samen met Sijtse Kloosterman en Brandon Cuttress de 2e prijs op het NK schooljongens in Achlum.

16-06-2023 Geert Andringa 1e prijs herkansing pupillen jongens en Hielke Huizinga 1e prijs herkansing welpen jongens in Sint Annaparochie bij de Federatie

11-06-202 Willem Heeringa wint 2e prijs bij de KNKB Heren 1e klas in Witmarsum

10-06-2023 Bolsward wint NK meisjes 
1e Prijs: Bolsward Minke Tjalsma Inge Blanke Noa Elzinga 2e Prijs: Tzum Marrit Wielenga Yannah Palma Gerbrich Koster
3e Prijs: Lollum-Waaxens Jeldau Koopmans Britt Joustra Lisanne Venema

09-06-2023 Anniek de Vries 2e prijs bij de schooljeugd federatie

09.06.2023 Timo de Vries 1e prijs bij de welpen federatie in Peins

04-06-2023 Willem Heeringa 1e prijs in Easterein bij de heren 2e klasse vrije formatie onbeperkt

03-06-2023 1e prijs Jaysen Zijlstra welpen federatie in Berlikum

03-06-2023 1e prijs Mark Reitsma Schooljongens -door elkaar loten B-klasse

28-05-2023 1e prijs Timo de Vries KNKB Welpenjongens Minnertsga

19-05-2023 Hiel Tsjummearum keatst in Boppeslach!!
Klik hier voor alle uitslagen

18-05-2023 Bitgum wint ofdielingskeatsen yn Tsjummearum

14-05-2023 En doorrr... dag twee en vandaag staat op het programma de opbouw van de tribune 😅 1500 kilogram staal gaat door de handen, zodat de toeschouwers donderdag eerste rang kunnen zitten.

07-05-2023 Jaysen Zijlstra, Hielke Huizinga en Timo de Vries de derde prijs in Reduzum en won Senne Bett Monsma de 2e prijs in Alde Leie. Gefeliciteerd toppers!

07-05-2023 Heren 2e klas VF in Tzummarum
André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Osinga zijn de winnaars geworden bij de Heren 2e klas VF in Tzummarum. In een spannende finale, 5-5 6-0, werd gewonnen van het partuur Gerard de Vries, Marten Leijenaar en Stefan van der Meer. De derde prijs was voor het partuur van Jesse Kroondijk, Harold de Boer en Karel Monfils(invaller voor de geblesseerd geraakte Klaas-Jan Oosterbaan).
Partuur André van Dellen, Pieter Jan Plat en Jurrit Osinga spelen tussen de partijen door een potje Mens erger je niet in ons Bruin Café 😃

April 2023 Opening kaatsseizoen met ruim 40 kinderen en Wybe Visser

10-3-2023 ALV Lid van Verdienst Jelle Velsma en Jetze Heeringa en afscheid bestuurslid Sjieuwke Jellema

21-1-2023 Algemeen kampioen Timon Reitsma

Uitslag Kees Vegelinprijs 2022 met Bingo

Nachtkeatsen 17 september 2022

Kind ouder partij 11 september 2022

Barradeelpartij 9 september 2022 Harlingen

competitie jeugd 2022

Federatie Barradeel 15 juli 2022

strjitkeatsen 9 juli 2022

2022 foto's

Vind hier de laatste uitslagen en foto's.

 Foto's uit de oude doos

Vind hier de laatste uitslagen en foto's.