Welkom op de website van VVV Tzummarum, de Vereniging voor Volksvermaken uit Tzummarum...

Kaatsbalsponsoren

Lieuwe Heeringa, Tzummarum
Doet Draijer, Tzummarum
Jaap Vellinga, Harlingen
Emile Vogels, Firdgum
Kapsalon Waringa, Bolsward
Metsje Terpstra, Tzummarum
Tineke de Vries, Tzummarum
Reinoud Monsma, Tzummarum
Pieter Heeringa, Tzummarum
Kees Vegelin, Guilow (Duitsland)
Leo Vogels sr, Tzummarum
Freerk Broekstra, Tzummarum
Erik Vellinga, Breinsteinveien (Noorwegen)
Jetse Heeringa, Tzummarum
Gerrit Monsma, Tzummarum
Beauty en Balance, Tzummarum
Tjitte Bonnema, Tzummarum
Veehandel Dijkstra, Beetgumermolen
Ing. A. Oosterbaan, Tzummarum
Age Sikko Dijkstra, Tzummarum
Micha’s Timmerbedrijf, Tzummarum
Duco Westerhof, Tzummarum
Pieter Vogels, Firdgum
Ronald van Vliet, Tzummarum
Leo Vogels, Firdgum
Ameland 2005, Sexbierum
Klaas Vellinga, Nietap
Johanna Kiestra, Tzummarum
Jan van der Schoot, Sexbierum
Wotex Interieur, Tzummarum
De Stationskapper, Leeuwarden
Wayne Cuttress, Tzummarum                                                                                                                                                                                Robert de Bruin, Tzummarum

terug naar boven