Welkom op de website van VVV Tzummarum, de Vereniging voor Volksvermaken uit Tzummarum...

Nederlandse Plastic Industrie

Aan de kwaliteit van onze diensten en producten stellen wij hoge eisen, zodat wij voor u als afnemer een waardevolle leverancier zijn. Ons streven is om met u een duurzame relatie op te bouwen. Duurzaam als verlengstuk van de filosofie bij het ontwerp en de keuze van onze producten. Hierbij staat langdurig gebruik en het ontzien van onze natuurlijke bronnen centraal.

Wij zijn van mening dat wij mondiaal verantwoorde oplossingen kunnen bieden voor diverse vraagstukken, bijvoorbeeld schone en adequate wateropslag. Om die reden manifesteren wij ons dan ook als een wereldwijde speler.

terug naar boven